Szőlészet-tudományi szekció

 

Elnök: Bisztray György

Társelnök: Májer János

Titkár: Németh Krisztina

 

11.20-13.30 Felolvasóterem

 1. Bálo Borbála- Olasz Angéla - Tóth Erika - Katona Zoltán- Deák Tamás - Bodor Péter - Burai Péter- Bisztray György: Terroir vizsgálatok az Egri borvidéken
 2. Kozma Pál – Hoffmann Sarolta – Roznik Dóra – Horváth Béla – Dula Bencéné -Csikász-Krizsics Anna – Szabó Andor: Magas fokú, tartós rezisztenciával és versenyképes minőséggel rendelkező borszőlő fajták nemesítése Pécsett
 3. Nagy Zóra - Györffyné Jahnke Gizella – Kocsis László – Koltai Gábor - Májer János: A Badacsonyban ex-situ fenntartott ligeti szőlő (Vitis sylvestris GMEL) tételek összehasonlító mikroszatellit (SSR) és morfológiai vizsgálata
 4. Lózsa Rita - Xia Ning - Deák Tamás - Bisztray György Dénes: Két független anyai leszármazási vonal a termesztett szőlőben
 5. Kerekes Adrienn- Tóth-Lencsés Andrea Kitti- Szőke Antal - Veres Anikó- Kocsis László- Kiss Erzsébet: A bogyószín és a muskotályos íz genetikai háttere kárpát-medencei szőlőfajtákban
 6. Farkas Erzsébet- Czotter Nikoletta- Várallyay Éva- Lázár János- Szűcsné Varga Gabriella és Szegedi Ernő: A szőlő szaporítóanyag komplex patogén-mentesítése
 7. Csikász - Krizsics Anna - Teszlák Péter – Jakab Gábor: Alanyfajták szerepe a Cabernet sauvignon szőlőfajta termőhelyi adaptációjában
 8. Bihari Zoltán – Balling Péter – Éles Sándorné – Kovács Csilla – Karaffa Erzsébet: A szőlő fás betegségeinek hatása a szőlőtermelésre a Tokaji Borvidéken
 9. Donkó Ádám- Zanathy Gábor- Erős-Honti Zsolt- Zsófi Zsolt- Villangó Szabolcs- Drexler Dóra- György Dénes Bisztray: A mikorrhiza kolonizáció alakulása egri szőlőültetvényben a talajnedvesség-grádiens függvényében
 10. Májer János – Knolmajerné Szigeti Gyöngyi – Győrffyné Jahnke Gizella: A termővessző átvágásos (D.M.R.) módszer felhasználhatósága szélsőségesen csapadékos évjáratban

 

Szőlészet-tudományi szekció poszterei

 

9.00 – 17.00   Aula jobb oldala

SZ1. Ferenczi Júlia- Bodor Péter- Bisztray György Dénes- Bartha Dénes- Tiborcz Viktor-Böhm Éva Irén- Höhn Mária: Magyarországi ligeti szőlő (Vitis sylvestris GMEL.) állományok élőhelyi, morfológiai és molekuláris jellemzése, összehasonlítása a Közép-Balkán régióból származó állományokkal

SZ2. Kun Ágnes- Kocsis László: Oltóparaffinok összehasonlító vizsgálata szőlőoltvány előállítás során

SZ3. Kellner Nikolett- Deák Tamás- Váczy Kálmán Zoltán- Dula Bencéné- Bisztray György Dénes: A szőlő-feketerothadás kapcsolat vizsgálata szűrőpapír-korongos fertőzéssel

SZ4. Zsófi Zsolt- Villangó Szabolcs- Pálfi Zita- Ladányi Márta- Bálo Borbála - Bencsik Ottó-Pátyi Tímea- Szekeres András: Az antocianin összetétel, a kivonhatóság és a szőlőbogyók textúra változásának vizsgálata az érés folyamán: termőhelyi és évjárathatások

SZ5. Tóth-Lencsés A. Kitti-Kerekes Adrienn-Veres Anikó-Szőke Antal-Kozma Pál-Kiss Erzsébet: Seibel és Seyve-Villard eredetű szőlőfajták SSR ujjlenyomatának meghatározása

SZ6. Terjék Lajos - Barócsi Zoltán: A terhelés hatása a Furmint szőlőfajta teljesítményére Mádon

SZ7. Tóth-Lencsés A. Kitti- Kerekes Adrienn- Veres Anikó- Szőke Antal- Kozma Pál- Kiss Erzsébet: Keresztezéses nemesítéssel előállított szőlőfajták származásának vizsgálata DNS elemzéssel

SZ8. Baglyas Ferenc: Növényvédőszerek okozta réztoxicitás kimutatása néhány szőlőfajtán a klorofill fluoreszcencia segítségével

SZ9. Pálfi Xénia- Bisztray György- Villangó Szabolcs- Deák Tamás- Pálfi Zita- Karácsony Zoltán- Zsófi Zsolt: Orvosi olajkészítmény tesztelése növényvédelmi szempontból két különböző szőlőfajtán

SZ10. Ember Ibolya- Czigány Bence- Bodor Péter- Zsófi Zsolt- Pálfi Zita- Fazekas István- Pásti György- Bálo Borbála- Palkovics László- Bisztray György Dénes: Bois noir betegség okozta károk Chardonnay szőlő fajtán

SZ11. Ember Ibolya- Bodor Péter- Zsófi Zsolt- Bálo Borbála- Fazekas István- Palkovics László- Bisztray György Dénes: Bois noir betegség elleni védekezési technológia lehetséges alkalmazása rezisztenciát fokozó készítményekkel

SZ12. Szűcsné Varga Gabriella- Ott Péter G- Szatmári Ágnes- Bozsó Zoltán- Arianna Lovato- Annalisa Polverari: Molekuláris védelmi vonalak a szőlő baktériumos betegségeivel szemben

SZ13. Horváth-Kupi Tünde- Bisztray György Dénes- Szegedi Ernő- Deák Tamás: A szőlő agrobaktériumos fertőzésében szerepet játszó növényi gének azonosítása

SZ14. Szekszárdi Andrea- Nyikó Tünde- Bisztray György Dénes- Deák Tamás: Az AtVIP1 fehérje szőlő ortológjának azonosítása VirE2-kötő képesség alapján

SZ15. Karácsony Zoltán- Balogh Zita Tünde- Zsófi Zsolt: Fonalasgomba defenzinek felhasználhatósága a szőlő feketerothadása elleni védekezésben

SZ16. Deák Tamás- Lózsa Rita- Kellner Nikolett- Bisztray György Dénes: A szőlő és a feketerothadás kapcsolata RNS szinten

SZ17. Bodor Péter – Hajdu Edit - Bisztray György Dénes: Pannónia kincse klónok elkülönítése ampelometriai módszerekkel

SZ18. Bodor Péter – Baranyai László – Ladányi Márta - Bisztray György Dénes: Ampelometria: lehetőségek és korlátok a szőlő levélmorfológiai vizsgálatában

SZ19. Lózsa Rita - Xia Ning - Deák Tamás - Bisztray György Dénes: A trnC-petN plasztom régió alkalmazhatósága pedigré vizsgálatokban

SZ20. Roznik Dóra– Hoffmann Sarolta – Csikász-Krizsics Anna – Kozma Pál: Szőlőnemesítési alapanyagok feketerothadás ellenállósága

SZ21. Kovács Csilla- Balling Péter- Peles Ferenc- Éles Sándorné- Bihari Zoltán- Sándor Erzsébet:A tőkeelhalásban szerepet játszó patogén gombák és a szőlőtőkékben lévő egyéb endofita gombák jelenlétének változása 2013-2014 között a Tokaji borvidéken

SZ22. Teszlák Péter- Gaál Krisztián- Csikász-Krizsics Anna:A mikorrhiza oltás hatása a szőlő vegetatív növekedésére, a levelek vízhasznosítási együtthatójára és fotoszintetikus teljesítményére

SZ23. Werner János – Kozma Pál: Új klónszelekciós nemesítési program célkitűzései és eredményei a Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetben Pécsen

SZ24. Nagy Attila – Zanathy Gábor – Ladányi Márta – Bisztray György Dénes: A fürtfelezés hatása a fürtfonnyadás gyakoriságára és mértékére a Zweigelt szőlőfajta esetében Dunakeszin

SZ25. Nagy Attila – Zanathy Gábor – Ladányi Márta– Bisztray György Dénes: Fitotechnikai beavatkozások eredményessége a szürkerothadás mérséklésében

SZ26. Csikászné Krizsics Anna- Mátai Anikó- Nagy Ágnes- Kovács Sándor- Végh Brigitta- Werner János- Jakab Gábor: BABA (ß-aminovajsav) által indukált szürkerothadás és vírusfertőzés elleni védelem szőlőben

SZ27. Németh Gyöngyi - Molnár Zoltán - Podmaniczky Péter - Nyitrainé Sárdy Diána- Kállay Miklós - Dunai Attila - Kocsis László:Különböző szőlő nemes-alany kombinációk gyökerének és vesszőjének transz-rezveratrol tartalma

SZ28. Csepregi Kristóf-, Kőrösi László- Kocsis Marianna- Lauferné Kajdi Márta-, Jakab Gábor-Hideg Éva: Flavonoid és fenolos vegyület tartalom mérő eljárások összehasonlító vizsgálata és alkalmazásuk szőlőlevelekben

SZ29. Végh Brigitta Éva- Szőnyi Ágnes- Kocsis Marianna- Csikász-Krizsics Anna-Hideg Éva- Jakab Gábor: A szőlőbogyó színét meghatározó biokémiai és genetikai faktorok

SZ30. Jakab Mariann Katalin - Csikász-Krizsics Anna: A fajta és környezeti tényezők szerepe a szőlő tőkepusztulás (GTD) tünetek gyakoriságára

SZ31. Teszlák Péter- Gaál Krisztián- Csikász-Krizsics Anna: Vízhiány hatására kialakuló akklimatizációs mechanizmusok a furmint hungarikum szőlőfajtánál

SZ32. Végh Brigitta Éva- Mátai Anikó- Csepregi Kristóf- Czégény Gyula- Teszlák Péter- Hideg Éva- Jakab Gábor:A flavonoid bioszintézis UV-B sugárzással koordinált szabályozása egy őshonos szőlő kultúrában

SZ33. Kocsis Marianna – Csepregi Kristóf – Hideg Éva – Papp Nóra – Abrankó László – Teszlák Péter – Jakab Gábor: A Fehér Gohér (Vitis vinifera L.) levelének, bogyóhéjának, magvainak polifenolos mintázata és antioxidáns kapacitása

SZ34. Zanathy Gábor – Donkó Ádám– Bisztray György Dénes: Az egyesfüggöny tőkeművelésmód használatának értékelése

SZ35. Donkó Ádám– Miglécz Tamás– Török Péter – Valkó Orsolya – Deák Balázs – Kelemen András– Zanathy Gábor – Zsigrai György – Tóthmérész Béla – Drexler Dóra: Fajgazdag sorköztakaró növényzet vizsgálata hazai szőlőültetvényekben

SZ36. Rakonczás Nándor - Vinczer Nándor: Szőlő alanyfajták hatása a Cserszegi fűszeres egyes generatív tulajdonságaira

SZ37. Mörk András - Májer János: A Balatoni Borrégió szőlőtermő területein 2009 és 2014 között elvégzett talaj és növényvizsgálati eredmények idősoros kiértékelése

SZ38. Nagy Zóra- Mörk András- Májer János- Remete János: A Mg-, K- és Ca tartalmú lombtrágyák hatása a szőlő-fürtkocsánybénulás és bogyószáradás csökkentésére

SZ39. Czotter Nikoletta- Szabó Emese- Deák Tamás- Bisztray György- Kocsis László - Burgyán József - Várallyay Éva: Magyar szőlőültetvények vírusdiagnosztikája kisRNS-ek újgenerációs szekvenálásával

SZ40. Czotter Nikoletta- Szabó Emese- Deák Tamás-Lázár János._ Szegedi Ernő - Bisztray György- Burgyán József- Várallyay Éva: Új diagnosztikai módszerek a szőlő vírusfertőzöttségének megállapítására

SZ41. Dobos Anna - Nagy Richárd – Báló Borbála - Gál Lajos: Különböző egri szőlőterületek talajtípusainak és talajparamétereinek meghatározása, valamint azok termőhelyi adottságainak vizsgálata

SZ42. Varga Péter-Májer János- Németh Csaba: Különböző talajművelési módszerek alkalmazásának hatása erózióra hajlamos badacsonyi szőlőültetvényben

 

Borászat-tudományi szekció:

 

Elnök: Kállay Miklós

Társelnök: Gál Lajos

Titkár: Nyitrainé Sárdy Diána

 

14.30 – 16.30 Felolvasóterem

 1. Gál Lajos – Murányi Zoltán – Braun Mihály: A termőhely hatása a bor nyomelem tartalmára
 2. Leskó Annamária –Hunyadi Rózsa –Kállay Miklós: Magas cukortartalmú mustból erjesztett borok összehasonlítása
 3. Magyar Ildikó - Nyitrainé Sárdy Diána- Sági Balázs- Kállay Miklós: A Candida zemplinina élesztő nitrogén anyagcseréjének néhány borászati vonatkozása
 4. Nyitrainé Sárdy Diána - Nagy Balázs- Kállay Miklós – Leskó Annamária - Nyúlné Pühra Beáta: A finomseprőntartás hatása a borok polifenol, színanyag és egyszerű fenol-összetételére
 5. Pálfi Zita -Szekeres András- Szűcs Erzsébet- Villangó Szabolcs- Bálo Borbála- Zsófi Zsolt: Rezisztens fajták (Nero és Bianca) borainak vizsgálata: a szüreti időpont és az erjesztési hőmérséklet hatása a borok analitikai és érzékszervi paramétereire
 6. Sipiczki M. - Pfliegler W. P. - Antunovics Z. - Karanyic E. - Kállai Z.: Hibridizáció és szegregáció: új távlatok starter-élesztők nemesítésében
 7. Szőke Barna - Farkas Tibor - Gerőcs Annamária- Nemes-Barnás Katalin- Olasz Ferenc - Májer János: A Balatoni Borrégió borainak helyi jellegét kiemelő új élesztő starterkultúrák létrehozása és a borászati technológiába illesztése
 8. Guld Zsuzsanna – Nyitrainé Sárdy Diána – Kállay Miklós: Vörösborok polifenol összetételének változása különböző tárolás során

 

Borászat-tudományi szekció poszterei

 

9.00 – 17.00 Aula jobb oldala

B1. Villangó Szabolcs - Pásti György - Kállay Miklós - Leskó Annamária - Balga Irina - Donkó Ádám - Ladányi Márta - Pálfi Zita - Zsófi Zsolt: A Syrah fenolos érettségének elősegítése egy új lombtrágya alkalmazásával

B2. Soós János- Felföldi József- Kovács Zoltán- Magyar Ildikó: Borelemzés egy új eszköz (elektronikus nyelv) alkalmazásával

B3. Nyitrainé Sárdy Diána- Nagy Balázs- Kállay Miklós: Különböző musttisztító kezelések hatása a nitrogén-tartalmú vegyületekre és a polifenol-összetételre

B4. Hevér László - Kozma Pál - Csikász-Krizsics Anna: Innovatív, magas rezisztenciával rendelkező fehér borszőlő fajtajelölt borászati értékeinek feltárása

B5. Kállai Zoltán- Sipiczki Mátyás- Bihari Zoltán, Dobolyi Csaba, Kredics László, Sebők Flóra, Beregszászi Tímea, Magyar Donát: Tokaji borospincék nemespenész borítottságának vizsgálata

 

Szőlő-bor gazdasági szekció

 

Elnök: Tornai Tamás

Társelnök: Sidlovits Diána

Titkár: Szabó Attila

 

 1. Sidlovits Diána - Kator Zoltán: A szőlőtermő felület, mint versenyképességi tényező: az EU szabályozás változásának hatása Magyarország szőlőtermő felületének alakulására
 2. Katona Zoltán - Pernesz György- Szabó Attila: A hazai szőlőterületek változásainak jellemzése a geo-ökopotenciál alapján
 3. Lakatos Anita – Kulka Gábor - Májer János: A Balatoni Borrégió termékleírásainak összehasonlítása a helyi borminősítés OEM minősítési kategóriájába tartozó borok megoszlásának vizsgálata alapján
 4. Zsófia Reiczigel- Bodor Péter- Bisztray György Dénes - Ladányi Márta: Kategóriaváltozók számának csökkentése-módszertan, szőlőfajták morfológiai adataira alkalmazva
 5. Koch Csaba: Egy hatékony művelési rendszer és ennek gazdasági előnyei a Hajós-Bajai borvidéken